Kalkulacija prodajne cene PROPISI

Kalkulacija prodajne cene

Sastavljanje evidencije KL - Kalkulacija prodajne cene

Pročitaj više
Zakon o fiskalnim kasama PROPISI

Zakon o fiskalnim kasama

Zakonom o fiskalnim kasama uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo...

Pročitaj više
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu PROPISI

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih...

Pročitaj više
Zakon o javnom redu i miru PROPISI

Zakon o javnom redu i miru

akonom o javnom redu i miru uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se protivpravna dela...

Pročitaj više
Zakon o turizmu PROPISI

Zakon o turizmu

Zakonom o turizmu uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma, turističke organizacije za promociju turizma...

Pročitaj više