Usluživanje hrane u restoranima

  • 12.02.2018
  • SAVETI
Usluživanje hrane u restoranima

Način usluživanja hrane u jednom ugostiteljskom objektu zavisi od vrste objekata, željenog nivoa usluge, broja konobara i prilike za koju je usluživanje namenjeno.
Menadžment objekta treba da odredi koji je način najbolje rešenje za određenu situaciju. Postoje razni načini usluživanja, a najpoznatiji su: bečki (služenje jela na tanjiru), francuski način, englski način, ruski i američki način usluživanja.

Bečki način usluživanja je najdnostavniji jer se jela iz kuhinje donose spremna na tanjirima. Kod ovog načina usluživanja potrebno je puno vremena i mašte oko aranžiranja tanjira, naročito kod hladnih predjela. Kod manjih restorana konobari nose tanjire sa jelima poslagane na levoj ruci, a desnom prinose ispred gosta. U većim restoranima sa velikim brojem gostiju ovo je vrlo teško i zamorno te se koriste kolica, što u mnogome rasterećuje i olakšava rad konobara. Bečki načina usluživanja je vrlo praktičan u primeni gde gosti naručuju različita jela.

Francuski načina usluživanja se najčešće primenjuje u luksuznim restoranima u kojima je visok nivo usluge. Poslužuje se tako što se svakom gostu ispred unapred postavljenog odgovarajućeg tanjira postavi jelo u odgovarajućoj posudi tako što je drška hvataljke uvek okrenuta ka gostu. Druga mogućnost je da se postavi jedan veći oval na kome je servirano jelo za sve goste za stolom. Oval se postavlja na sredini stola dok se salata postavlja svakom gostu pojedinačno sa njegove leve strane. Hleb ili pecivo se po pravilu postavljaju pre početka usluživanja prvog slanog jela i to u korpici. Meso na ovalu uvek treba biti okrenuto prema tanjiru gosta, a prilozi na suprotnoj strani.
Kada su u pitanju banketi, kada je za stolom veći broj ljudi ili kada je skučen prostor za stolom tada konobar nosi oval sa jelom, dolazi gostu sa leve strane i rečima “izvolite poslužite se” nudi gosta da se sam posluži sa ovala. Konobar se uvek mora kretati unapred u smeru kazaljke na satu. Tek kada prvi konobar koji uslužuje goste glavnim jelom, stigne do trećeg gosta, prilazi drugi konobar kod prvog gosta koji služi priloge i nakon njega prilazi konobar koji uslužuje salatu. Kada treba uslužiti veću grupu gostiju po utvrđenom meniju i to brže, konobari sami sa velikog ovala poslužuju goste u već postavljene tanjire.

Engleski način usluživanja ima svoju primenu u najluksuznijim restoranima. Za ovaj način usluživanja potreban je veći broj konobara koji se dopunjuju tokom pružanja usluga.
Kod posluživanja direktno sa ovala na kome je spremno jelo, dovoljan je samo jedan konobar i usluga je mnogo brža za veći broj gostiju. Konobar sa leve strane prilazi gostu i hvataljkom služi gosta sa ovala. Kada se jelo služi sa pomoćnog stola ili kolica potrebno je više konobara. Pre serviranja uobičajno je da se jelo prikaže gostu, tako što im konobar priđe i diskretno skrene pažnju na oval. Nakon toga se jelo stavlja na pomoćni sto sa već pripremljenim odgovarajućim inventarom, tako što se jelo stavlja sa desne strane kolica a tanjiri sa leve strane. Pri stavljanju jela na tanjir treba voditi računa da meso ide na desnu stranu a prilozi na levu stranu tanjira. Na tanjir se prvo prenosi meso, zatim prilozi i na kraju sosevi. Kada je u tanjiru sve servirano pomoćni konobar uslužuje goste sa desne strane, vodeći računa o prioritetima. Prvo se uslužuju starije osobe, zatim žene dok se domaćin i muškarci uslužuju poslednji. Kada je u pitanju porodični ručak prvo se uslužuju deca.

Ruski način usluživanja je sličan francuskom, s tom razlikom gde je kod ruskog usluživanja dovoljan jedan konobar. Jela se potpuno aranžirana i dekorisana iznose iz kuhinje na ovalima, koji se prikaže gostima i nakon toga konobar sa hvataljkom stavlja gostima, sa leve strane, u tanjir hranu. Ova vrsta usluživanja je brza i ekonomična jer gost sam određuje količinu hrane koja mu se stavlja u tanjir, onoliko koliko on smatra da mu je dovoljno, što dovodi do manjeg bacanja hrane. Ovo usluživanje je pogodno kod skupova, jer gosti imaju isti meni. Gosti se sami služe pićem, a konobar zamenjuje samo prazne flaše.

Američki način usluživanja je sličan bečkom. Jela se serviraju u kuhinji na tanjirima, a konobar iznosi i stavlja tanir gostu sa njegove leve strane, dok se piće postavlja sa desne strane. U Americi je običaj da se uz jelo služi hleb sa puterom na desertnom tanjiru, kao i bokal sa vodom i ledom i odgovarajućim brojem čaša.

Izvor teksta: Autor dr Snježana Gagić - Servis hrane i pića