TEČNI DEZIFINCIJENS NA BAZI ALKOHOLA 1L

  • HEMIJA ZA UGOSTITELJSTVO
TEČNI DEZIFINCIJENS NA BAZI ALKOHOLA 1L

Prednost primene proizvoda:

• širok spektar dejstva na bakterije

• ne izaziva koroziju

• isparava bez ostataka

Opšti opis:

Tečni alkoholni dezificijens posebno pogodan za površine koje ne smeju da se kvase sa vodom. Odličan za brzo ubijanje nepoželjnih bakterija i posebno je pogodan za dezinfekciju tokom pauze na primer kod mašina za sečenje i pakovanje kao i u oblasti punjenja proizvoda. Ne sadrži aldehide i može da se koristi za ručnu, brzu dezinfekciju malih površina, opreme, nameštaja i sanitarne opreme.

Spreman za upotrebu!

Pakovanje: 1 litar

Svi proizvodi su odobreni po strogim ekološkim standardima Evropske unije i u potpunosti zadovoljavaju HACCP standarde. Sredstva nisu štetna za ljude, decu i okolinu.