MAGIČNE MARAMICE ZA HIGIJENU RUKU 100 KOMADA

  • MAGIČNE MARAMICE
MAGIČNE MARAMICE ZA HIGIJENU RUKU 100 KOMADA

Pakovanje magične maramice sadrži suvu pamučnu maramicu veličine 25,4 cm x 26,6 cm, kao i tečnost u svojoj posudi koja se aktivira pritiskom prsta u sredinu pakovanja, nakon čega izlazi vlažna maramica.

Maramice i tečnost su u potpunosti u skladu sa higijenskim standardima i ne sadrže nikakve aditive.

Količina: 100 komada