TERMIČKA OPREMA: GASTPRO

Gastpro se bavi prodajom tehnološki savremene profesionalne ugostiteljske opreme za termičku obradu i preradu namernica i jela, proizvodnju hrane kao poluproizvoda ili krajnjeg proizvoda. Organizacija i pristup tržištu bazirana je na dugogodišnjem iskustvu preduzeća Slorational d.o.o i kompanija Rational, Irinox i Frima. Generalno zastupstvo i servis ovih renomiranih svetskih kompanija je povereno preduzeću Gastpro d.o.o., koje je osposobljeno i opremljeno da odgovori potrebama korisnika i zahtevima brendova koje zastupa.

Autoput za Novi Sad 2d , Zemun

+381 11 711 83 43

info [at] gastpro.rs

Websajt

Instagram

Info pult

Savremeni prezentacioni centar ima za cilj da prvenstveno predstavi savremenu tehnologiju i procese koje naša ugostiteljska oprema podržava. Direktnim učešćem u procesima pripreme jela i obrade namirnica imaćete potpuno jasnu sliku u kojim segmentima Vašeg proizvodnog sistema možete poboljšati produktivnost, kvalitet ili uspostaviti uštedu. Team cooking live prezentacije preduzeće Gastpro prvenstveno radi za Vas. Osnovni zadatak je praktična prezentacija opreme i Vaše učešće u prezentaciji. U idealnim uslovima prikazaćemo pripremu raznovrsnih jela po našim iskustvima ali i Vašim željama. Zadatak preduzeća Gastpro je da svojom profesionalnošću garantuje za informacije o opremi koju ima u svom prodajnom programu, preuzme sve obaveze oko isporuke, montaže i obuke kadrova koji će koristiti opremu. Posebnu pažnju u našoj strukturi smo dali servisnoj službi, koja će u najkraćem roku rešavati sve segmente svog delovanja, montaže, održavanje opreme, kako u garantnom roku tako i van garantnog roka.