TANJIR PLITKI CREMA LINE 300MM

  • PRIBOR ZA SERVIRANJE
TANJIR PLITKI CREMA LINE 300MM

Tanjir plitki Crema line 300mm kakarterišu tople mlečne boje. 

Za proizvodnju porcelana su korišteni visikokvalitetni materijali bez toksičnih komponenti ( npr. olova I kadmijuma). Idealan balans između debljine I težine porcelana garantuje da je on prijatan za upotrebu. Zadebljane ivice štite od krzanja I omogućavaju upotrebu u  kombinovanim parnim rernama I mikrotalasnim pecnicama. Crema porcelain ima garanciju od 5 godina na krzanje ivica ( za sve ravne elemente).

 Materijal: porcelain

Temperatura pečenja: 1050°C i 1400°C

Otpornost na toplotu: 180°C

GARANCIJA: 5 godina garancije na krzanje ivica ( za sve ravne elemente)

Šifra: 770603

Dimenzije: 300mm