DERATIZACIJA DEZINFEKCIJA: DSG SANITACIJA

Preduzeće „DSG SANITACIJA DOO NOVI SAD“  je osnovano  sa ciljem pružanja usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Cilj nam je da zadovoljimo kriterijume naših klijenata, pružajući usluge stručno i kvalitetno  prema proceduri mera deratizacije i dezinsekcije u skladu sa standardima koje korisnik usluge treba da ispuni.

Ćirila i Metodija 76, Novi Sad

+381 64 034 51 57

dsgsanitacija [at] gmail.com

Info pult

Naša firma DSG SANITACIJA DOO  iz Novog Sada se bavi pružanjem usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Naše obaveze kao Davaoca usluge su sledeće:

1. Deratizacija i praćenje populacije glodara u objektima,  visoko efikasnim sredstvima registrovanim za upotrebu; 

2. Praćenje populacije letećih i gmižućih insekata (monitoring) u objektima;

3. Dezinsekcija visoko efikasnim sredstvima registrovanim za upotrebu u okviru HACCP sistema na osnovu sprovedenog monitoringa i na zahtev Korisnika usluge;

4. Izrada godišnjeg plana i kompletne dokumentacije deratizacije i dezinsekcije u okviru Vašeg HACCP -a;

5. Redovna evidencija o obavljenim poslovima i nadzor nad populacijom glodara i letećim i gmižućim insektima;

6. Statistička obrada podataka i efikasnost sprovedenog monitoringa i tretmana na godišnjem nivou;

7. Reklamacije za obavljene poslove;

Navedene usluge vršimo stručno i kvalitetno, a prema proceduri mera deratizacije i dezinsekcije u skladu sa HACCP standardima koje Korisnik usluge treba da ispuni.