VENTILACIONI SISTEMI ZA KUHINJE: EKO DIM

U oblasti ventilacionih sistema u profesionalnim kuhinjama Eko-Dim je vodeća kompanija koja vrši kompletnu uslugu: projektovanje, izrada, montaža, servis i čišćenje.
Uvođenje  Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine  ISO 14001 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001 pokazatelj je naše poslovne politike, profesionalnosti i želje za konstantnim napretkom.
Sistem masne ,,parovučne’’ ventilacije je sastavni deo svake kuhinje u restoranima, hotelima ili bilo kojim drugim kuhinjama koje vrše pripremu hrane za veći broj ljudi. Dobar, fukcionalan ventilacioni sistem je podjednako važan koliko i kvalitetna opreme za kuvanje.
 

Cvijićeva 22, Beograd

+381 11 2752 442

office [at] ekodim.rs

Websajt

Instagram

Facebook

Info pult

Projektovanje, montaža i servis

Funkcija ventilacije je da poveća kvalitet vazduha u kuhinji sprečavajući njegovu kontaminaciju produktima termičke obrade hrane, kao što su, toplota, para, dim, miris, masnoća, štetni gasovi. Njen uticaj na kvalitet spoljašnjeg vazduha mora da bude u granicama dozvoljenog. Kuhinjska ventilacija mora da zadovolji propisane zakonske i pod zakonske regulative (protivpožarne, sanitarne i ekološke normative) kao i standarde (HACCP). Osnovni parametri za dimenzionisanje kuhinjske ventilacije su veličina kuhinje i veličina termobloka. Iz ovih parametara dobijamo količinu isparenja koju kuhinjska ventilacija treba da izvuče iz objekta, odnosno broj izmena vazduha po satu. Nakon toga se određuje ventilator sa traženim kapacitetom. Na osnovu toga dimenzionišu se kanalii filter sekcije, a dimenzija haube je uslovljena

Filteri za masnaisparenja Za nesmetani funkcionalan rad svakog ventilacionog sistema u kuhinji neophodno je postojanje filtera, filter sekcijaili filter boksova. Njihova uloga je da eliminišu, apsorbuju produkte isparenja koji nastaju u procesu terimičke obrade hrane.

Filterihaube Prvi sistem filtracije se vrši već na haubi paro vuka ili roštilja. Žičani filteri haube apsorbuju određenu količinu masnoće.

Elektrostatički filter Filteri haube nisu dovoljna zaštita ventilacionog sistema od masnoće. Elektrostatički filter je profesionalan uređaj koji ima ulogu eliminisanja masnoće iz isparenja. Uređaj se sastoji iz elektronskog dela i više slojeva filtera koji su smešteni u filter box. U zavisnosti od kapaciteta sistema ventilacije i protoka, elekrostatički filteri se izrađuju u tri serije. Redovnim održavanjem stepen filtracije iznosii do 98%. Eliminisanjem masnoće iz sistema smanjuje se rizik od izbijanja požara.

Filter saaktivnim ugljem Uloga ovog filtera je eliminisanjem mirisa iz procesa pripreme hrane u kuhinjama. Filter se sastoji od patrona koji su napunjeni granuloma aktivnog uglja. Patroni su smešteni u filter box, a njihov broj zavisi od kapaciteta sistema ventilacije. U kombinaciji sa elektrostatičkim filterom filter sa aktivnim ugljem postiže najveći efekat filtracije. Ukoliko je postavljen samostalno patroni sa aktivnim ugljem će se brzo zasititi masnoćom i brzo će izgubiti efekat filtracije. U tom slučaju zamena patrona mora biti češća.

Vodeni filter Uređaj je namenjen za filtraciju dima i isparenja nastalih kao produkt sagorevanja. Filter uklanja čađ, masne i druge zaprljane čestice pre ispuštanja dima i pare dalje u atmosferu. Upotrebljava se u dimovodnim sistemima ložišta na čvrsta goriva, peći, roštilja, pekarskih peći i kuhinjskih ventilacija. Filter je osmišljen da izdimaili pare koje cirkulišu kroz atmosferu vodenog spreja nestaju čestice čađi i druge zaprljane čestice koje se spiraju vodom izadržavaju u unutrašnjosti filtera. Iz uređaja izlaze gasovi zasićeni vlagom, bez zaprljanih česticai mirisa.

Čišćenjekuhinjskeventilacije Kuhinjske, masne ventilacije predstavljaju najveći rizik po izbijanje požara ukoliko se redovno ne održavaju. Masna isparenja koja se talože u sistemu ventilacije su lako zapaljiva i zbog toga je održavanje ovakvih sistema predviđeno zakonskim i podzakonskim aktima. Nataložena masnoća izaziva velike probleme i na uređajima u sistemu ventilacije te dovodi do njihovog otežanog rada a ukoliko se ne interveniše na vreme i do ozbiljnijeg kvara. Redovno održavanje sistema kuhinjske ventilacije kontrolišu inspekcijske službe. Prilikom njihove kontrole Ugovorom dokazuje angažovanje ovlašćene firme za njeno održavanje, a Zapisnikom o izvršenim uslugama koji izdaje ovlašćena firma.