Specijalizovana računovodstvena agencija za ugostiteljsku delatnost. Našim klijentima obezbeđujemo potpunu automatizaciju knjigovodstvenih procesa.


Preduzeće „DSG SANITACIJA DOO NOVI SAD“  je osnovano  sa ciljem pružanja usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Cilj nam je da zadovoljimo kriterijume naših klijenata, pružajući usluge stručno i kvalitetno  prema proceduri mera deratizacije i dezinsekcije u skladu sa standardima koje korisnik usluge treba da ispuni.