NOVA FISKALIZACIJA 2022 – Da li ste spremni? PROPISI

NOVA FISKALIZACIJA 2022 – Da li ste spremni?

Dugo najavljivana fiskalizacija počeće sa primenom od 01.1.2022. god. Koji su to kljucni momenti i opcije za ugostitelje, pročitajte u nastavku teksta.

Pročitaj više
Novi zakon o fiskalizaciji PROPISI

Novi zakon o fiskalizaciji

Od 1. januara 2022. godine počeće primena novog Zakona o fiskalizaciji. Upoznajte se sa novinama koje vas očekuju u odnosu na trenutno važeći Zakon.

Pročitaj više
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara PROPISI

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

Ovim pravilnikom se bliže uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata.

Pročitaj više
Zakon o ugostiteljstvu PROPISI

Zakon o ugostiteljstvu

Zakonom o ugostiteljstvu uređuju se uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima nautičkog i lovnog turizma, boravišnim teksama...

Pročitaj više
Kako biti pripremljen za kontrolu inspektora u ugostiteljskom objektu? PROPISI

Kako biti pripremljen za kontrolu inspektora u ugostiteljskom objektu?

Kada Vaš ugostiteljski objekat otpočne sa radom, u svakom trenutku morate biti spremni na kontrolu od strane inspekcija kojima odgovarate za svoj rad.

Pročitaj više
Izmena pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja PROPISI

Izmena pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja

Izmene Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru

Pročitaj više
Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat PROPISI

Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat

Kako registrovati i obezbediti potrebnu dokumentaciju za pokretni ugostiteljski objekat i koji su to neophodni uslovi koji prate pomenuti proces.

Pročitaj više
Otvaranje ugostiteljskog objekta PROPISI

Otvaranje ugostiteljskog objekta

Otvaranje ugostiteljskog objekta kroz korake sa detaljnim objašnjenjima. Započnite posao u HORECA sektoru.

Pročitaj više
Obavezne odluke u ugostiteljskim objektima PROPISI

Obavezne odluke u ugostiteljskim objektima

Koje sve odluke, oznake, obaveštenja i slično je ugostitelj u obavezi da istakne u svom ugostiteljskom objektu...

Pročitaj više
Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe? PROPISI

Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe?

Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar?

Pročitaj više
Minimalni tehnički uslovi za opremanje ugostiteljskih objekata PROPISI

Minimalni tehnički uslovi za opremanje ugostiteljskih objekata

Koji su sve potrebni minimalni tehnički uslovi za opremnje ugostiteljskih objekata?

Pročitaj više
Minimalni tehnički uslovi za kuhinju u ugostiteljskom objektu PROPISI

Minimalni tehnički uslovi za kuhinju u ugostiteljskom objektu

Šta je sve potrebo da bi ispunili minimalne tehničke uslove za kuhinju u ugostiteljskom objektu?

Pročitaj više