Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

  • 31.07.2019
  • PROPISI
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara.


Ovim pravilnikom se bliže uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata.

Pored odredbi ovog pravilnika, na objekte iz stava 1. ovog člana, primenjuju se i drugi propisi i
standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za objekte, delove objekta, opremu, instalacije i
uređaje.

Ceo pravilnik možete preuzeti iz priloga:


Prilozi