NOVA FISKALIZACIJA 2022 – Da li ste spremni?

 • 15.07.2021
 • PROPISI
NOVA FISKALIZACIJA 2022 – Da li ste spremni?

Dugo najavaljivanja Nova fiskalizacija počeće sa primenom od 01.01.2022. godine i predstavlja proces elektroskog izdavanja fiskalnih računa koji će se beležiti u poreskoj upravi. U Srbiji oko 20 000 ugostitelja koristi fiskalne kase i svi oni će, po novim propisima, morati da obezbede dodatnu tehnologiju koja će pratiti izdavanje računa.
 

Šta konkretno donosi nova fiskalizacija 2022 i koje su opcije na raspolaganju

Mnogi od vas verovatno još uvek imaju dosta pitanja i nedoumica veznih za novu fiskalizaciju, pa smo se iz tog razloga i obratili timu iz Sky POS-a, koji nam je izašao u susret i dao jasne smernice koje vam iznosimo u nastavku teksta, u nadi da će vam biti od pomoći u samom poslovanju.

Najpre da istaknemo ključne promene koje donosi nova fiskalizacija 2022:

·      Postojeći fiskalni štampači se izbacuju iz upotrebe i korisnici koji imaju fiskalne štampače moći će da urade prepravku istih, ako model dozvoljava ili da pređu da koriste POS štampač, uz odgovarajući softver koji mora biti odobren od strane poreske uprave.

·      Postojeće fiskalne kase izbacuju se iz upotrebe i neće moći više da se koriste u radu sa POS softverom - zameniće ih POS štampači ili će korisnici morati da obezbede nove fisklane kase koje neće moći da rade sa POS softverima.

·      Korisnici će biti u obavezi da registruju poslovni prostor gde će se odvijati nova elektronska fiskalizacija - pogledajte pravilnik.

 

Novina nove fiskalizacije je zapravo softver!

 

Nova fiskalizacija za korisnike koji koriste POS softver vršiće se putem serfifikovanog POS softvera koj će moći da izdaje fiskalne račune na POS desktop ili mobilnom štampaču.

 

Nova fiskalizacija: Vrste elektronskog fiskalnog uređaja?

Svaki obveznik fiskalizacije ima pravo da odluči o vrsti elektronskog fiskalnog uređaja (EFU) koji će se koristiti:

 • Elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet veze. Ukoliko koristite POS softver, u tom slučaju POS sistem čuva nefiskalizovane račune u svojoj bazi podataka (lokalni procesor fisklanih računa odobren od strane porekse uprave), gde će moći naknadno da se vrši fiskalizacija računa u roku od 5 dana, od dana izdavanja ’privremenog’ računa. Naknadna fiskalizacija ili refiskalizacija računa moći će da se vrši naknadnim prenosom podataka na portalu poreske uprave.
 • Elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu upravljanja fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo putem stalne internet veze u realnom vremenu. Ako korisnik u trenutku izdavanja računa nema Internet, neće moći da izda račun sve dok ne bude konektovan na Internet.

 

Svaki obveznik elektronske fiskalizacije koji odluči da koristi elektronski fiskalni uređaj (koji mu omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo putem stalne internet veze u realnom vremenu), dužan je da obezbedi nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja,  koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet veze, u svakom od njegovih poslovnih prostora i poslovnih prostorija.

Sve u svemu, ugostitelji mogu da biraju između:

 • kupovine nove fiskalne kase,
 • softverskog rešenja sa POS štampačem.

 

Naš predlog je POS softver putem kojeg će te brže, lakše i efikasnije obezbediti novu fiskalizaciju. Sky POS može da bude pravo rešenje za vas, jer spremno dočekuju novu fiskalizaciju, u smislu da celokupno vaše poslovanje prilagode promenama i propisima, koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji. Ovaj novi vid fiskalizacije vec funkcioniše u Hrvatskoj i Sloveniji, gde je SKY POS prilagodio svoje programe da rade direktno sa Poreskom upravom.
 

Fiskalizacija 2022Sky POS nudi dva konkretna rešenja po pitanju nove fiskalizacije:
 

1. Nova Fiskalizacija putem POS štampača (SKY POS I TABLET sa POS štampačima)

Sa novom fiksalizacijom 2022 Sky POS i Sky Tablet aplikacije povezaće se sa POS štampačem širine trake 2 ili 3 inča (58mm ili 80mm). Proces je takav da se nakon odabira načina plaćanja podaci automatski šalju do servera poreske uprave, koji će nakon evidentiranja vratiti kod kojim se račun označava kao potpisan i štampa. Na isečku će biti odštampan QR kod čijim skeniranjem ćete uvek moći da proverite da li je račun validan ili ne.

2. Nova Fiskalizacija putem mobilnih POS štampača (SKY TOUCH u kombinaciji sa mobilnim štampačem)

Najveća prednost Touch aplikacije je mogućnost povezivanja mobilnog POS štampača i SKY Touch aplikacije preko wiFi mreže, tako da će fiskalizacija moći da se obavlja na licu mesta, za stolom klijenta, tj. konobar će da štampa fikalni račun, bez odlsaka za šank, ubrzavajući, na taj način sam proces rada.

Još nešto što želimo da istaknemo u vezi sa SKY POS ponudom, a to je ključ u ruke za ugostitelje. Reč je o novom poslovnom rešenju, koji će vam omogućiti lakše i efikasnije poslovanje, a podrazumeva kompletnu opremu za iznamljivanje, sa softverom, koja sada radi i radiće za novu fiskalizaciju bez izmena. Ovim paketom usluga štedite vreme i novac, znajući da ste pokrili najvažnije segmente poslovanja i da sve unutar njega savršeno funkcioniše, a samim tim i prilagođavanje novoj fiskalizaciji, najavljenoj za 2022. godinu.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, uvek možete da kontaktirate naš tim, koji će vam rado izaći u susret - KONTAKT.


Prilozi:

(Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.)

 

 1. Zakon o fiskalizaciji
 2. Tehnički vodič (u primeni od 01.07.2021. godine)
 3. Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora
 4. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 5. Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 6. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
 7. Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa
 8. Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 9. Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 10. Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija
 11. Korisničko uputstvo za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO)