Izmena pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja

  • 26.02.2018
  • PROPISI
Izmena pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja

Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 i 89/2017).

Izmene se odnose na oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno. Novi izgled i sadržaj ovih oznaka nalaze se u prilogu. 

Podsećamo da se znak zabrane pušenja ističe se na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.).

Ovom prilikom ističemo i da su Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, kojim su uređene mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, predviđene i novčane kazne za prekršaj ako ne sprovede odredbe Zakona, i to:

- za pravna lica: od 500.000 do 1.000.000 dinara
- za odgovorno lice u pravnom licu: od 30.000 do 50.000 dinara
- za preduzetnike: od 300.000 do 500.000 dinara

Detaljnije možete pročitati u PDF falju koji se nalazi u prilogu teksta.


Prilozi