Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat

 • 13.06.2018
 • PROPISI
Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat

Ugostiteljski objekat na točkovima: potrebna dokumentacija


Nije retka situacija da nam se klijenti obraćaju sa pitanjima u vezi sa registracijom pokretnog ugostiteljskog objekta i neophodnim uslovima koji ga prate.

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata  (dalje u tekstu: Pravilnik) reguliše uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, kao i opšte i posebne minimalno tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata. 

Prema navedenom Pravilniku, pokretni ugostiteljski objekat se definiše kao objekat koji se premešta iz jednog mesta u drugo, sopstvenim pogonom ili vučom, u kome se priprema i uslužuje hrana pripremljena na drugom mestu u originalnom pakovanju, kao i piće u originalnoj ambalaži ili na točenje, uz upotrebu ambalaže za jednokratnu upotrebu.

Ugostiteljske usluge mogu se pružati i van ugostiteljskog objekta povremeno na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i drugim javnim manifestacijama, a najduže 30 dana. 

U praktičnom smislu, to su: kolica za prodaju kokica, napitaka, limunade, sladoleda, kiosci za prodaju fast food hrane, tezga, aparat za sladoled, aparat za kokice, kesten, kukuruz i slično, konzervator za sladoled, rashladna vitrina za prodaju osvežavajućih napitaka, i sl.

Kada su u pitanju minimalno tehnički uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata, Pravilnik propisuje opšte uslove koji se odnose na sve vrste ugostiteljskih objekata i posebne uslove za ugostiteljske objekte za ishranu i piće, za ugostiteljske objekte za smeštaj, i za ketering objekte.

Opšti uslovi za sve vrste ugostiteljskih objekata su:  

 1. snabdevanje tekućom higijenski ispravnom vodom za piće (javna vodovodna mreža, lokalni vodni objekti, sopstveni bunar); 
 2. stalno snabdevanje električnom energijom (javna električna mreža, sopstveni bešumni energetski izvor); 
 3. odlaganje čvrstih otpadnih materija (kontejneri ili kante sa poklopcima istog kvaliteta, smešteni na posebno određenom prostoru); 
 4. odvođenje otpadnih voda (javna kanalizaciona mreža, sopstvena kanalizacija, septičke jame). 
   
 5. Ipak, predviđeni su izuzeci u pogledu snabdevanja tekućom vodom i odvođenja otpadnih voda koji se odnose na ugostiteljski objekat za povremeno pružanje ugostiteljskih usluga na sajmovima, vašarima i drugim javnim manifestacijama i pokretni objekat.


Posebni minimalni tehnički uslovi koje pokretni ugostiteljski objekat mora da poseduje su sledeći : 

 1. termičke i rashladne uređaje za obradu i čuvanje hrane, kao i za pića i napitke, u skladu sa ponudom; 
 2. pribor i uređaje za čišćenje, merenje, obradu i pripremu hrane i jednodelnu sudoperu sa tekućom toplom i hladnom vodom i najmanje jednu radnu površinu, koja mora biti od materijala koji se lako čisti i održava, uz sudoperu, ako se hrana priprema; 
 3. dovoljan broj higijenskih posuda za otpatke. 

 

Sa aspekta fiskalne politike, zakon dozvoljava da fiskalnu kasu registrujete na motorno vozilo ukoliko nemate stalnu adresu pokretnog ugostiteljskog objekta.

 

POS Softver

Teško je danas zamisliti restoran bez odgovarajućeg POS programa. Na tržištu postoji veliki broj gotovih, razvijenih programa, ali ne podržava svaki POS i pokretne ugostiteljske objekte. Baš iz tog razloga, naš predlog je SKY POS.

Jedan od najpopularniji POS programa u našoj zemlji, Sky POS može da se primenjuje u pokretnim objektima i ono što želimo da istaknemo, a za pokretne ugostiteljske objekte je od velikog značaja, a to je mogućnost korišćenja SKY POS programa putem mobilnog interneta.

Sky POS u potpunosti koordinira rad i može da radi na tabletu 10 inča ili  ALL In One računaru Shuttle 11.9 inča, što značajno štedi prostor za prodajno mesto - podesivo postolje omogućava fleksibilne uglove gledanja i rada, a takođe može da se montira i na odgovarajuće postolje ili zidove.

SKY POS sistem može da vam pomogne da povećate prodaju, poboljšate iskustvo gostiju.

Podrška za SKY POS program vam je u svakom momentu dostupna, pa i u kasnim večernjim satima, vikendom i praznicima, kad ugostitelji imaju  najviše gostiju u objektu i kada im je potrebna podrška ili informacija vezana za program i za fiskalnu blagajnu.

Jednom rečju, troškovi SKY POS programa se kod pokretnih ugostiteljskih objekata u potpunosti opravdavaju, a u to želimo da se uverite vi sami.  Jednostavan, efikasan, moćan SKY POS softver za ugostiteljstvo.

Pomoću SKY POS cloud tehnologije pristupite podacima sa bilo kog mesta brzo i jednostavno.

Sve u svemu, prethodno navedeni uslovi su opšti, na nivou Republike i minimalni set koji se odnosi na sve pokretne ugostiteljske objekte.

Dalje, svaki grad, pojedinačno uređuje način poslovanja ovih objekata.

U prilogu teksta možete pročitati Odluku grada Beograda koja koja uređuje postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata.

Prodaja pokretnih ugostiteljski objekata: https://www.ugostiteljstvo.com/horeca-ponuda/pokretni-ugostiteljski-objekti-novi-trend-na-putu


Prilozi