Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat

  • 13.06.2018
  • PROPISI
Potrebna dokumentacija za pokretni ugostiteljski objekat

Ugostiteljski objekat na točkovima: potrebna dokumentacija


Nije retka situacija da nam se klijenti obraćaju sa pitanjima u vezi sa registracijom pokretnog ugostiteljskog objekta i neophodnim uslovima koji ga prate.

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata  (dalje u tekstu: Pravilnik) reguliše uslove i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, kao i opšte i posebne minimalno tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata. 

Prema navedenom Pravilniku, pokretni ugostiteljski objekat se definiše kao objekat koji se premešta iz jednog mesta u drugo sopstvenim pogonom ili vučom, u kome se priprema i uslužuje hrana pripremljena na drugom mestu u originalnom pakovanju, kao i piće u originalnoj ambalaži ili na točenje, uz upotrebu ambalaže za jednokratnu upotrebu. Ugostiteljske usluge mogu se pružati i van ugostiteljskog objekta povremeno na sajmovima, vašarima, prigodnim proslavama i drugim javnim manifestacijama, a najduže 30 dana. 

U praktičnom smislu, to su: kolica za prodaju kokica, napitaka, limunade, sladoleda, kiosci za prodaju fast food hrane, tezga, aparat za sladoled, aparat za kokice, kesten, kukuruz i slično, konzervator za sladoled, rashladna vitrina za prodaju osvežavajućih napitaka, i sl.

Kada su u pitanju minimalno tehnički uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata, Pravilnik propisuje opšte uslove koji se odnose na sve vrste ugostiteljskih objekata i posebne uslove za ugostiteljske objekte za ishranu i piće, za ugostiteljske objekte za smeštaj, i za ketering objekte.

Opšti uslovi za sve vrste ugostiteljskih objekata su:  

1) snabdevanje tekućom higijenski ispravnom vodom za piće (javna vodovodna mreža, lokalni vodni objekti, sopstveni bunar); 
2) stalno snabdevanje električnom energijom (javna električna mreža, sopstveni bešumni energetski izvor); 
3) odlaganje čvrstih otpadnih materija (kontejneri ili kante sa poklopcima istog kvaliteta, smešteni na posebno određenom prostoru); 
4) odvođenje otpadnih voda (javna kanalizaciona mreža, sopstvena kanalizacija, septičke jame). 
 

Ipak, predviđeni su izuzeci u pogledu snabdevanja tekućom vodom i odvođenja otpadnih voda koji se odnose na ugostiteljski objekat za povremeno pružanje ugostiteljskih usluga na sajmovima, vašarima i drugim javnim manifestacijama i pokretni objekat.

Posebni minimalni tehnički uslovi koje pokretni ugostiteljski objekat mora da poseduje su sledeći : 


1) termičke i rashladne uređaje za obradu i čuvanje hrane, kao i za pića i napitke, u skladu sa ponudom; 
2) pribor i uređaje za čišćenje, merenje, obradu i pripremu hrane i jednodelnu sudoperu sa tekućom toplom i hladnom vodom i najmanje jednu radnu površinu, koja mora biti od materijala koji se lako čisti i održava, uz sudoperu, ako se hrana priprema; 
3) dovoljan broj higijenskih posuda za otpatke. 

Sa aspekta fiskalne politike, zakon dozvoljava da fiskalnu kasu registrujete na motorno vozilo ukoliko nemate stalnu adresu pokretnog ugostiteljskog objekta.

Navedeni uslovi su opšti na nivou Rebublike i minimalni set koji se odnosi na sve pokretne ugostiteljske objekte. Dalje, svaki grad, pojedinačno uređuje način poslovanja ovih objekata. U prilogu teksta možete pročitati Odluku grada Beograda koja koja uređuje postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata.

Prodaja pokretnih ugostiteljski objekata: https://www.ugostiteljstvo.com/horeca-ponuda/pokretni-ugostiteljski-objekti-novi-trend-na-putu

Za ugostiteljstvo.com članak napisala računovodstvena agencija KontIT Beograd.


Prilozi