Otvaranje ugostiteljskog objekta

 • 26.02.2018
 • PROPISI
Otvaranje ugostiteljskog objekta

Želite da započnete posao u HOREC-a sektoru?

Ukoliko ste dobro razmislili, videli sebe kao ugostitelja, osmislili koncept vašeg restorana, kafića, fast food-a i sl i čvrsto rešili da započnete posao, onda otvaranje ugostiteljskog objekta može da krene.

Ipak, jednu stvar moramo da naglasimo, pre same priče o pokretanju novog ugostiteljskog objekta.

Možda izgleda glamurozno i zabavno, što i jeste s vremena na vreme, ali u pozadini ovog poduhvata krije se naporan rad. Pitajte bilo koga u ugostiteljstvu i ispračaće vam priču o dugim satima koje su uložili u svoje poslovanje, naročito na samom startu.

Važno je znati i razumeti sve aspekte poslovanja koji su uključeni u otvaranje ugostiteljskog objekta, ali i njegovog vođenja: knjigovodstvo, nabavka, PR i sl, a kao vlasnik odgovorni ste za za sve!

 

Prvi korak – Jasan poslovni koncept  

Na samom početku neophodno je da imate jasan poslovni plan, jer u suprotnom, posebno kad je reč o ugostiteljstvu, vaše poslovanje neće ići u smeru koju ste zamislili.

Ugostiteljski objekti u svojoj istoriji imaju veliku stopu neuspešnih projekata, ali isključivo zbog nedostatka jasnog poslovnog plana tj.koncepta. Ljudi pretpostavljaju (pogrešno) da će njihov određeni restoran biti hit grada, i da će uz pomoć njega, preko noći, doći do malo bogatstva, što je i moguće u slučaju dobrog postavljenog poslovnog koncepta.

Hajde da krenemo ispočetka. Prvi korak na ovom putovanju su:

 • finansije - spremne za inventar,
 • obrtna sredstva  - najvažniji elemenat u pokretanju poslovnog plana.

 

Kada ove dve stvari postavite na svoje mesto, možete krenuti dalje i uhvatiti se u koštac sa zakonskim regulativama.

 

Stručna literatura:
SERVIS HRANE I PIĆA
Od autora dr Snježane Gagić - Vaš vodič kroz poslovne procese u ugostiteljstvu! Ne propustite jedinstvenu ponudu na našem portalu:

 

Drugi korak - Birokratija

Birokratija, popularno papirologija, za mnoge je mukotrpan posao. Međutim, procedura oko otvaranja ugostiteljskog objekta nije toliko komplikovan. Postoji veliki broj specijalizovanih firmi koje mogu brzo obaviti ovaj posao za vas, ali ukoliko rešite da to uradite sami, onda treba da se upoznate sa sledećim stavkama:

1. Na samom početku treba doneti odluku u vidu oblika poslovanja:

 • Da li će te se prijavite kao SUR - samostalna ugostiteljska radnja, ili
 • D.O.O. -  preduzeće sa ograničenom odgovornošću

Ova odluka je jako važna i morate da razumete razlike između ove dve pravne forme.

Kod osnivanja radnje, pri registraciji, dobijate prefiks SUR, zadržavate status fizičkog lica i postajete privatni preduzetnik ugostiteljskog objekta. To znači da ako dođe do bilo kakve kazne, vlasnik SUR-a odgovara celokupnom svojom imovinom.

Otvaranje ugostiteljskog objekta u vidu D.O.O., vi postajete pravno lice i odgovarate imovinom koja je u vlasništvu preduzeća i ne smete izgubiti iz vida da su kazne za pravna lica mnogo veće nego za fizička.

Kod D.O.O. imate mogućnost otvaranja više ugostiteljskih objekata, što ne važi za SUR, gde možete imati samo jednu „radnju“.

2. Kada ste se odlučili za određeni vid poslovanja, sledeći korak je prijavljivanje u Agenciju za privredne registre – APR, koja vodi registar svih oblika obavljanja samostalnih delatnosti, a prijavu možete uraditi i elektonskim putem.

Da vidimo šta je potrebno za osnivanje radnje, tj.za otvaranje ugostiteljskog objekta u APR-u:

 • Jedinstvena registraciona prijava za osnivanje preduzetnika,
 • Fotokopija lične karte,
 • Dokaz o uplati takse,
 • Predhodna saglasnost za obavljanje pojedinih delatnosti, ukoliko posebni zakoni to predviđaju

 

3. Posle odluke o vidu poslovanja, sledeći korak je definisanje pretežne delatnosti i izbor naziva firme. Morate proveriti da li već postoji subjekat sa istim imenom u određenoj opštini, jer po zakonu ne smeju biti dva ista naziva.

 

Treći korak – Dozvole za rad i ostali potrebni „papiri“

U procesu otvaranja ugostiteljskog objekta morate se informisati o sledećim stavkama:

 • o fiksnim troškovima poslovanja,
 • porezu na dohodak i dobit,
 • o obaveznim socijalnim doprinosima osnivača i direktora,
 • porezima i socijalnim doprinosima za zaposlene.

Za otvaranje ugostiteljskog objekta potrebna vam je i saglasnost inspekcijskih organa, koji proveravaju ispunjenost propisanih uslova, koja je u retkim slučajevima potrebna pre otvaranja objekta.

 

Četvrti korak – Pečat i PIB

Izrada pečata se radi nakon registracije firme i dobijanja rešenja od APR-a. Pečat mora da sadrži naziv radnje, sedište i ime vlasnika, a podaci moraju biti indentični onima u rešenju.

Da bi se ova procedura osnivanja privela kraju potrebno je da dobijete PIB - poreski indetifikacioni broj. To je jedinstveni i jedini broj fizičkog, odnosno pravnog lica, za sve javne prihode i zadržava se ukoliko dođe do promene sedišta prebivališta. Ovo možete uraditi na jednom šalteru u APR-u, prilikom podnošenja jedinstvene registracione prijave za osnivanje privrednog subjekta.

Prilikom upisa u registar poreskih obveznika, podnosilac dobija rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta, zajedno sa PIB-om, u roku koji je propisan zakonom i ne traje duže od pet dana.

 

Peti korak -  Otvaranje tekućeg računa

Sledeće što treba uraditi je otvaranje tekućeg računa u banci i za to vam je potrebno sledeće:

 1. Zahtev za otvaranje računa koji se dobija u banci.
 2. Rešenje o upisu u registar od strane nadležnih organa APR-a.
 3. Izvod iz poreske evidencije nadležnih poreskih organa, koji sadrži i njegov poreski identifikacioni broj – PIB.
 4. Karton deponovanih potpisa lica, ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspodelu sredstava sa računa, potpisan od ovlašćenog lica i overen pečatom koji se dobija u banci.

 

Šesti korak – POS Sistem - SKY POS

Odgovarajući POS sistem ili softver, pomoći će vam da se efikasnije brinete o svojoj administraciji, tj. o svom poslovanju i da ga vodite na pravi način.

POS sistem za vaš bizinis zavisiće od više faktora, a ponajviše od toga koju vrstu usluge nudite, kao i od vrste, veličine i tempa vašeg ugostiteljskog objekta. Jedna manji bar sigurno ima drugačije potrebe i način poslovanja od restorana ili kluba.

Softver za ugostiteljstvo ima za cilj da omogući restoranima, kafićima, fast food objektima da ostvare svoj pun potencijal. Čak i najbolji vlasnici i menadžeri mogu imati koristi od ovakvog softver-a.

sky pos softver
 

Posedovanje dobrog softvera za ugostiteljstvo, može vam pomoći da lakše uočite, pa čak i eliminišete slabosti i problema sa kojima se susrećete u radu vašeg ugostiteljskog objekta.

Pronađite svog pravog partnera i prijatelja - SKY POS

Sky POS softver će vam pomoći da ostvarite ovaj cilj i da zadovoljite sve vaše potrebe i potrebe vaših klijenata.

 

Poslednji korak - Potražite savet, ne ustručavajte se!

Mnogo je važnih stvari o kojima treba voditi računa kako bi ste uspešno pokrenuli i vodili ugostiteljski objekat.

Knjiga Servis hrane i pića vam može pomoći u tome:

 

Servis hrane i pica

 

O KAKVOJ KNJIZI JE REČ?


Knjiga Servis hrane i pića, autorke Snježane Gagić, namenjena je svima koji su uključeni u ugostiteljsku delatnost bilo da su vlasnici ili na poziciji menadžera restorana, F&B menadžera, konobara i sl.

Bilo da planirate da pokrenete restoran, kafić, fast food i sl, ova knjiga će vam u svakoj prilici biti najbolji saveznik. 

Pouzdano nećemo pogrešiti ako kažemo da je Servis hrane i pića, iz pera i dugogodišnjeg iskustva Snježane Gagić, jedna od onih knjiga koju bi trebalo da ima svaki ugostitelj. I više od toga, u pitanju je knjiga koja može da bude od koristi i za one koji žele da nauče nešto novo iz oblasti ugostiteljstva.

U najkraćem, u pitanju je vodič kroz procese koji su deo svakog ugostiteljskog poslovanja.

Poručivanje je brzo, lako i jednostavno. Uzmite svoj primerak, ne propustite priliku da vidite da vam nije promaklo nešto u planiranju, da proširite svoje znanje ili da prosto uživate u priči koja vam je bliska.

ponuda za ugostitelje