Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe?

  • 06.12.2017
  • PROPISI
Da li konobar sme da ima bakšiš kod sebe?

Da li u kasi sme da se nađe novčani iznos koji, u tom trenutku prelazi dnevni pazar?

Odgovor na ovo pitanje je dvojak: u nekim slučajevima je potvrdan, u drugim odričan.

Obrazložićemo :

1. Ugostiteljski objekat MOŽE deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što sa svog računa mora podići gotov novac za "depozit u kasi", odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na početku radnog dana i koristiti ga za isplatu prema gore navedenoj nameni za koji je gotov novac i podignut, istog ili narednog dana.
Ukoliko pazar prethodnog dana nije predat, privredni subjekt takođe može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana.
U oba slučaja zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja i ukoliko je novac podignut sa računa - iznosa gotovog novca podignutog za "depozit u kasi".

2. Ugostiteljski objekat, u trenutku formiranja preseka stanja NE MOŽE imati gotov novac koji se koristi mimo prethodne namene, a prema navedenim propisima. Dakle bakšiš konobara, NE SME stajati u kasi u trenutku formiranja preseka stanja.

Refernce:
1. Član 13, Zakon o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004)
2. Član 15, Zakon o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004)
3. Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00220/2010-04 od 14.09.2010.

Za ugostiteljstvo.com članak napisala računovodstvena agencija KontIT Beograd.