Minimalni tehnički uslovi za opremanje ugostiteljskih objekata

  • 06.12.2017
  • PROPISI
Minimalni tehnički uslovi za opremanje ugostiteljskih objekata

Na pragu ste ostvarenja svog sna o otvaranju ugostiteljskog objekta. Izabrali ste lokal i već vidite izgled vašeg objekta, ali pre same realizacije zamišljenog enterijera treba dobro proveriti da li lokal ispunjava sve minimalne tehničke potrebe  ugostiteljskog objekta koji želite. U slučaju da ne ispunjava sve zahteve, lakše ih je rešiti pre završnih radova i unošenja inventara, a u najgorem slučaju, da ne bi ste morali da menjate željenu lokaciju.

Da bi ugostiteljski objekat mogao da počne sa radom, u svakom ugostiteljskom objektu mora biti obezbeđeno snabdevanje tekućom i higijenski ispravnom vodom za piće, stalno snabdevanje električnom energijom (javna električna mreže), odlaganje čvrstog otpadnog materijala (kante sa poklopcem istog kvaliteta smeštene u posebno određenom prostoru) i odvodni otpad voda (javna kanalizaciona mreža).
Sve prostorije u objektima u kojima borave ili se zadržavaju gosti moraju imati grejanje, a najmanja temperatura treba da bude 18,5 C stepeni.
Prostorije u kojima se pušta muzika ili izvodi zabavni program moraju imati dodatnu zvučnu izolaciju, u skladu sa propisima, kojom se obezbeđuje zaštita od buke stanara koji žive u neposrednoj blizini objekta. Objekat mora da bude priključen na javnu telefonsku mrežu, osim ako ne postoje tehničke mogućnosti za priključenje. Najmanje jedan telefon mora biti na raspolaganju gostima, može i mobilni telefon.

Ugostiteljski objekat mora da ima posebno urađen prilaz do ulaza za goste koji treba biti osvetljen, kao i ulaz i naziv ugostiteljskog objekta. Pored ovoga moraju biti osvetljene sve prostorije, odnosno prostor, u kojem se kreću i zadržavaju gosti noću.
Spoljašnji kao i unutrašnji (podovi, zid, tavanica, stolarija isl.) izgled ugostiteljskog objekta moraju se redovno održavati i biti u čistom, ispravnom i funkcionalnom stanju.
Objekat treba biti opremljen i uređen tako da omogućava racionalno korišćenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenih lica, kao i nesmetan prenos stvari.
Svaki ugostiteljski objekat treba da ima ekonomsko-tehnički deo koji koristi isključivo zaposleno osoblje i uslužni deo na raspolaganju gostima, koje čine različite prostorije odnosno prostori u zavisnosti od vrste ugostiteljskog objekta i vrste usluga koje se u njemu pružaju.

Svaka prostorija predstavlja izdvojenu funkcionalnu celinu koja u organizacionom smislu može da se sastoji iz više delova- prostora, koji mogu biti vizuelno odvojeni. Sve prostorije u ugostiteljskom objektu trebaju biti međusobno funkcionalno povezane tako da čine tehničko-tehnološku celinu. Moraju biti osvetljene i provetrene, kao i da se redovno čiste i spremaju. Prostorije u objektu mogu biti povezane horizontalnim i vertikalnim komunikacijama i to: hodnicima, stazama, stepeništem i liftovima. Podovi hodnika i stepeništa koji su namenjeni gostima moraju biti obezbeđeni od klizanja i zaštičeni podnim oblogama jednostavnih za čišćenje, pranje i dezinfekciju. Ugostiteljski objekti za smeštaj sa više od pet nivoa moraju imati lift na svakom nivou koji koriste gosti.
Ugostiteljski objekti za ishranu i piće u kome se pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka moraju imati ekonomsko-tehnički deo koji čine kuhinjiski blok i pomoćne prostorije, servisno –tehnički prostor i prostor za uslužnu delatnost.
Ugostiteljski objekat za ishranu i piće u kome se pružaju samo usluge služenje pića i napitaka treba da ima ekonomsko-tehnički prostor za prijem i skladištenje pića i ambalaže, servisno-tehnički prostor u okviru ekonomsko-tehničkog dela, i prostor uslužnog dela.
Uslužni deo u ugostiteljskom objektu treba da ima prostor za usluživanje, garderobni deo i toalet za goste. Garderobni deo i toalet za goste mogu se nalaziti u okviru prostora za usluživanje.

Pravilnik koji precizno uređuje temu o kojoj je gore nevedeni tekst pisan, nalazi se u prilogu. Možete pročitati od člana 21 do člana 37 “Sl. glasnik RS” br.48/2012.


Prilozi