DPU lista - Lista dnevnog prometa ugostitelja

  • 06.12.2017
  • PROPISI
DPU lista - Lista dnevnog prometa ugostitelja

Sastavljanje evidencije DPU - List dnevnog prometa ugostitelja.

Evidenciju DPU - List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Preduzetnici – obveznici PDV obračunavaju PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, po propisanoj stopi.

Obrazac DPU popunjava se najkasnije pre početka rada, narednog dana za prethodni dan.

U obrazac DPU, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj;

2) u kolonu 2 - naziv jela i pića;

3) u kolonu 3 - propisana stopa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;

4) u kolonu 4 - jedinica mere (litar, kilogram, flaša, čaša, porcija, komad i dr.);

5) u kolonu 5 - stanje zaliha jela i pića iz prethodnog radnog dana;

6) u kolonu 6 - nabavljene količine jela i pića u toku dana;

7) u kolonu 7 - zbir iznosa iz kol. 5 i 6;

8) u kolonu 8 - unose se zalihe jela i pića na kraju radnog dana, koje se utvrđuju popisom;

9) u kolonu 9 - utrošene količine jela i pića kao razlika iznosa iz kol. 7 i 8;

10) u kolonu 10 - prodajna cena robe po jedinici mere sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;

11) u kol. 11 i 12 - ostvareni promet od usluga konzumiranja pića odnosno jela na licu mesta;

13) u kolonu 13 - prodajna vrednost nabavljenih količina jela i pića sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, koja se dobija množenjem iznosa iz kolone 6 sa iznosom iz kolone 10.

U gornjem desnom uglu obrasca evidencije DPU upisuje se redni broj pod kojim je izvršeno knjiženje u poslovnoj knjizi PK-1.


Prilozi