Postavljanje reklame na ugostiteljskom objektu u Novom Sad-u

  • 06.12.2017
  • PROPISI
Postavljanje reklame na ugostiteljskom objektu u Novom Sad-u

Vaše čarobne reči, ili originalnu fotografiju želite da istaknete na vidnom mestu kako bi gostima preneli informaciju o tome da je baš tu dobro svratiti, u vidu reklame koju ste zamislili, potrebno je znati neka osnovna pravila kojih se morate pridržavati.

Kod postavljanja reklame, bilo u obliku table ili svetleće, treba voditi računa o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje reklame, oznake na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru.
Reklamna oznaka se postavlja tako da ne narušava arhitektonske i dekorativne elemente zgrade na koju se postavlja. Reklamna oznaka može da bude osvetljena, prosvetljena i neosvetljena.
Razapeto perforirano sintetičko platno može da se osvetli zasebnim izvorom svetlosti (reflektori), van njegovog gabarita.

Svetlost koju emituje reklamna oznaka ne sme da utiče na bezbednost saobraćaja, kvalitet stanovanja i ne sme da bude emitovana u isprekidanim intervalima. Reklamna oznaka ne sme da sadrži zvučnu poruku.
Reklamna oznaka se postavlja tako da ne zatvara otvore na zgradi i da svetlost koju emituje ne remeti funkcijsku unutrašnjost zgrade. Reklamna oznaka može da se postavi paralelno sa fasadom zgrade ili konzolno pod uglom od 90 stepeni u odnosu na fasadu zgrade. Izuzetno reklama na poslovnim objektima mogu da se postave i na drugi način u zavisnosti od arhitektonskih i estetskih karakteristika prostora.

Paralelna reklamna oznaka može da se postavi:

- iznad poslovnog prostora u prizemlju, neposredno iznad izloga poslovnog prostora;
- na izlogu u ravni stakla i
- zidnom elementu pored izloga poslovnog prostora.

Visina paralelne reklame može da bude najviše do 30% od visine prizemne etaže, izuzetno ako je visina prizemne etaže najmanje 4 metara, visina paralelne oznake može da bude najviša 1,5 metar.
Reklama na krovu, krovnom vencu i iznad krovnog venca zgrade može da se postavi na zgradi koja ima najmanje šest nadzemnih etaža. Postavlja se paralelno sa građevinskom linijom i njene dimenzije određuju se u odnosu na visinu zgrade. Na stambenim zgradama može da se postavi samo paralelna reklama na krovu.
Konzolno reklamna oznaka postavlja se tako da gornja ivica reklame bude u liniji gornje ivice poslovnog prostora, a od donje najistaknutije tačke bude udaljena 2,5 metarai da konstrukcija reklame ne prelaz građevinsku liniju od 1,2 metra. Visina konzolne reklame ne sme prelaziti 0,9 metara.

Vlasnici, korisnici poslovnog prostora koji se nalaze u pasažu ili u dvorištu zgrade mogu da postave reklamu na uličnoj fasadnoj zgradi isključivo na objedinjenoj informativnoj tabli, unutar za to predviđenog polja, koja se nalazi pored ulaza ili u pasažu. Dimenzija i izgled objedinjene informativne table moraju biti prilagođeni izgledu zgrade. Ukoliko se u pasažu ili dvorištu zgrade koja je van zone pod posebnim režimom zaštite, nalaze najviše dva poslovna prostora, reklamna oznaka se može pojedinačno postaviti na uličnoj fasadi zgrade.

Tabla ili natpis za isticanje firme na poslovnom prostoru treba biti neosvetljena i postavlja se na vidnom mestu pored ulaza u sedište privrednog subjekta odnosno u izlogu poslovnog prostora. Maksimalna dimenzija natpisa ili table je 0,5x1 metar i ne može da bude postavljena na dekorativnom elementu zgrade.

Pored ovih tehničkih i urbanističkih uslova koje treba ispuniti, potreban je zahtev za odobrenje od APR-a, potvrda o vlašništvu objekta i fotografija objekta da se ustanovi da li ima uslova za postavljanje reklame, plaćanje takse, saglasnost stanara.
Do 50% staklene površine, reklama u obliku folije ne smatra se reklamom, a za reklmu do 2 metra kvadratna nije potreban projekat.
Cena reklame zavisi od kvadrature. Razlika u ceni kod svetlećih reklama se odražava u proširenoj dokumentaciji koja treba da sadrži pregled i odobrenje za postavljanje svetleće reklame od strane JKP Stan.
Zahtev i prikupljenu dokumentaciju dostavljate na uvid Zavodu za izgradnju grada u ul. Stevana Branovačkog 3 u Novom Sadu, gde možete dobiti pomoć u slučaju da dokumentacija nije potpuna. Na kraju ostaje samo da sačekate odobrenje komisije za postavljanje privremene reklame za godinu dana.

Pravilnik koji precizno uređuje ovu tamu možete naći u prilogu - Službeni list Novog Sada broj 45/2012. i Službeni list Novog Sada broj 56/2012.


Prilozi