Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u ugostiteljstvu

  • 28.02.2018
  • SAVETI
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u ugostiteljstvu

Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom se podrazumevaju mere za sprečavanje pojava zaraznih bolesti, suzbijanja širenja zaraznih bolesti i obavezno se sprovode u ugostiteljskim objektima koji podležu sanitarnom i veterinarskom nadzoru. 


POSTUPAK DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Pre početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg zagađenja, kao i primeniti pesticide koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima. 

Prilikom obavljanja deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet namirnica, potrebno je mamke sa otrovima postaviti u posebno zaštićene, zatvorene i označene kutije, uz vođenje evidencije o šemi postavljanja, kako bi se namirnice zaštitile od slučajnog ili namernog zagađenja.

Sredstva za deratizaciju potrebno je postavljati u zatvorene kutije ili vezane na žicu. Moraju biti nedostupne domaćim životinjama,  te ih sakupiti nakon sprovedenog postupka deratizacije. 


DEZINFEKCIJA I UKLANJANJE MIKROORGANIZAMA

Pod dezinfekcijom se podrazumeva skup različitih mera koje se sprovode sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a sprovodi se mehaničkim, fizičkim i hemijskim merama. 


DEZINSEKCIJA I SUZBIJANJE INSEKATA


Suzbijanje različitih insekata ima veliko higijensko značenje, jer su insekti prenosioci zaraznih i krvnih parazitnih bolesti. Njihovim suzbijanjem sprečavaju se štete koje izazivaju prenošenjem određenih bolesti. Važno je na vreme reagovati kako bi se njihov broj smanjio.

Pod dezinsekcijom podrazumevamo skup različitih mera koje se preduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih insekata, kao i način sprečavanja njihovog ulaska i zadržavanja na površinama, u prostorijama ili objektima. 


DERATIZACIJA I SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODARA

Suzbijanje pacova i drugih štetnih glodara ima veliko higijensko-epidemiološko značenje, jer su pacovi prenosioci velikog broja zaraznih bolesti ljudi i životinja. Njihovim suzbijanjem sprečavaju se znatne štete koje nastaju uništavanjem hrane, zgrada i inventara. Pacov i miš prenose na čoveka više od 20 bolesti od kojih se većina pojavljuje i kod nas. S toga, veoma je važno suzbijati štetočine na vreme, pre nego što dođu do obilja hrane. 

Pod deratizacijom se podrazumeva skup različitih  mera koje se preduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara, zaustavljanja razmnožavanja ili njihovog potpunog uništavanja koje se sprovodi mehaničkim, fizičkim ili hemijskim merama.