Kako tumačiti etikete na vinima?

  • 15.02.2018
  • SAVETI
Kako tumačiti etikete na vinima?

Za sve ljubitelje vina u Evropi, izvršna komisija Evropske unije usvojila je još početkom 2003. godine propise kojima je ujednačen sistem oznaka na vinskim bocama. Na taj način omogućila je jasniju prestavu o tome šta se nalazi u boci vina koju ste izabrali. Što se tiče Srbije, ona ima još preciznije propise u tom smislu. Mada oni nisu izjednačeni kao Evropski.

U Evropskoj uniji se nalazi 45% svetskih površina pod vinogradima. EU učestvuje sa 60% u proizvodnji i potrošnji vina i sa 70% u izvozu. Zbog svih ovih procenata bilo je važno da su međusobni  odnosi standarizovani i usaglašeni u samoj uniji.

Vina iz Srbije koja idu na tržište Evropske unije moraju da budu etiketirana po njihovim propisima ili tačnije propisima EU.

 

Ono što svaki proizvođač vina u Evropi mora da ima na svakoj etiketi je:

1. Jasno naznačen sadržaj alkohola

2. Naziv punioca ili uvoznika

3. Broj partije kojoj boca pripada

 

Što se tiče vina sa geografskim poreklom na njihovim etiketama treba da bude označeno i sledeće:

1. Oznaka za godinu berbe

2. Sortu grožđa

3. Naziv lokaliteta vinograda

4. Mesto punjena

Sadržaj šećera u vinu je obavezan samo za pojedine vrste vina.

Što se tiče naziva vina ono je najškatljivije u tim propisima zbog samog usaglašavanja svih tih zemalja i tradicionalnog načina davanja imena.

Kada je reč o deklaraciji ona je različita za vina sa geografskim poreklom i za ona koja su namenjena za izvoz.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitka (Prema članu 44, Nacrta zakona o vinu, Ministartvo poljorivrede, šmarstva i vodoprivrede).


Deklaracija mora da sadrži:

1. Naziv trgovačkog imena vina, naziv brenda

2. Sedište i naziv proizvodjača tj. punioca

3.  Vino iz uvoza pored gore navedene tačke 1. i 2. treba da naznače naziv uvoznika i zemlju porekla.

4. Neto količinu - zapreminu pakovanja (npr. 750ml)

5. Datum punjenja

6. U zapreminskim procentima sadržaj alkohola (Acohol 14,5% by Vol.)

7. Sadržaj šećera, za mirno vino izraženo kao: suvo, polusuvo, poluslatko i slatko, a za specijalna vina izražena kao: ekstrasuvo, suvo, polusuvo i slatko.

8. Kvalitetnu kategoriju (npr. obično stono vino)

9. Vino za izvoz treba da sadrži oznaku Serbia, ili Produced in Serbia, a ovako oznaku Srbja ili Proizvedeno u Srbiji

10. Boja vina i naziv vrste ( npr. Red wine ili Crveno vino)

11. Sadržaj sulfata


Deklaracija mora da sadrži za vina sa geografskim poreklom:

1. Ime vinogradarskog geografskog proizvodnog područja u skladu sa ovim zakonom

2. Berbu - godinu berbe

3. Kvalitetnu kataegoriju

  • Za stona vina GO („Geografska oznaka“)-GO
  • Za kvalitetno vino KPK  („kontrolisano poreklo i kvalitet“) - KPK
  • Za vrhunsko vino KPG („kontrolisano poreklo i garantovan kvalitet“)- KPG

Deklaracija za vina sa geografskim preklom može da sadrži tradicionalnu oznaku (npr. mlado vino) i priznatu tradicionalnu znaku (npr. Ružica)

Što se tiče nagrada i priznanja za kvalitet može da se navodi samo na onoj količini vina za koju je deljena.

Ukoliko vino ima najmanje 85% jedne sorte vinove loze, vino može da nosi i to ime.