Kako unaprediti prodaju u ugostiteljskom objektu?

  • 08.12.2017
  • SAVETI
Kako unaprediti prodaju u ugostiteljskom objektu?

Mnogi činioci utiču na to da li će vaš ugostitljski objekat poslovati dobro!

Jedan od najvažnijih činioca je čovek, odnosno zaposleno osoblje. Čovek je taj koji donosi i sprovodi odluke, bile one dobre ili loše. Ako ste vaš objekat predali u ruke menadžeru, i dobro izabrali pravu osobu za to, možete očekivati rezultate kao potvrdu njegovog dobrog poznavanja posla, a u slučaju da sami radite taj posao onda treba da obratite pažnju na biranje zaposlenog osoblja, kao i na druge činioce koji mogu doprineti vašem uspehu u radu.
Vi ili vaš menadžer, doprinećete povećanju prodaje, na prvom mestu tako što će te motivisati zaposlene, organizovati dobre promocije restorana, kreirati autentičan i bogat jelovnik, ubaciti akcijski meni, privlačiti grupnu kupovinu, kao i iskoristiti što više načina za reklamu vašeg ugostiteljskog objekta.
Vaši zaposleni mogu uticati na bolju prodaju metodama sugestije, tako što će gostima predlagati određena jela i pića, a da pri tom to gostu ne izgleda nametnuto. Za to je neophodno da osoblje bude obučeno, da zna kako diskretno da ponudi, da bude zadovoljno radnim uslovima, kao i nagradom za svoj rad  i trud. Povećanju prodaje doprinosi kvalitetan rad kompletnog osoblja u objektu, a posebno konobara jer je on u neposrednom kontaktu sa gostima, i spona između gosta i ostalog osoblja.
Najbitnije je da osoblje voli svoj posao, uz to ima i stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo, dobru komunikaciju, pozitivan i prijateljski pristup svakom gostu.

Da bi ste unapredili rad svog osoblja možete sprovesti i neke aktivnosti kao, organizovanu posetu proizvođačima određenog proizvoda koji se prodaje u restoranu npr: vinariji, pivnici, dozvoliti zaposlenima da probaju svako novo jelo i piće, kako bi bili upoznati sa ponudom i tako bolje predstavili gostu, organizovane posete sajmovima u struci, kao i posete konkurenciji sa visokim standardom usluge i sl.

U unapređenje prodaje spadaju i aktivnosti kojima nastojite da povremeno povećate prodaju u periodu kada je manja tražnja, kao i povećanje prodaje određenih napitaka i ponude u hrani koju Vi želite da povećate. U takve aktivnosti spada ponuda dnevnog menija sa nižom cenom od regularne, ili meni koji u ponudi ima besplatnu kafu, čašu vina, supu i sl.

Za unapređenje prodaje vrlo je važno oglašavanje, reklama objekta sa ponudom. Reklama može biti na društvenim mrežama, portalima koji ocenjuju kvalitet usluge, na radiju televiziji i lokalnim novinama, novinama iz struke i sl. U reklami je poželjno navesti opis okruženja, odakle potiču namernice koje koristite npr:  poreklo mesa, s kog je podneblja povrće, pršuta i drugi suhomesnati i mlečni proizvodi.

Najpopularniji način za povećanje prodaje danas je slanje SMS poruke i poruke putem elektronske pošte. Efikasnost ovog načina reklamiranja zavisi od baze podataka za identifikaciju gostiju gde spadaju: ime i prezime, broj mobinog telefona, adresa elektronske pošte, podaci koji opisuju goste, mesto stanovanja i njihove navike(učestalost posete, omiljeno jelo i piće isl,). Sa ovim podacima dobijate dobar uvid u to šta treba ili ne treba menjati u ponudi vašeg ugostiteljskog objekta. Da bi došli do ovih podataka, najefikasniji način je formiranje lojaliti sistema, gde članovi stiču pravo na česte popuste.
Napravite kvalitetnu lojaliti bazu i fokusirajte se na upravljanje sa istom.

Prodaja preko društvenih mreža - Kao jedna od najefikasnijih, ako ne i najefikasnija prodaja pokazala se prodaja preko Facebooka. Svaki ugostiteljski objekat bi trebao da ima svoju facebook poslovnu stranicu. Facebook poslovna stranica je beplatna i svaki korisnik FaceBook-a je može reirati veoma jednostavno.  
Ukoliko nemate budžet za ovakvo reklamiranje potrudite se da Vaši postovi  na poslovnoj stranici budu što interesantniji sa realnim slikama Vaših jela ili situacija iz objekta i zamolite Vaše prijatelje da urade što više deljenja Vaših postova. Nije loše probati da napravite nagradnu igru kako bi dobili što veću posećenost vaše stranice.
Ukoliko imate budžet za reklamiranje, treba dobro osmisliti kampanju, targetirati ciljnu grupu kupaca, uraditi kvalitetan dizajn slika za postovanje i krenuti u kampanju. Dobro osmimšljena kampanja može vratiti sav vaš uložen novac u veoma kratkom periodu.


Grupna kupovina - vaučeri u Srbiji postala je veoma popularna sa tendencijom rasta. Grupna kupovina može povećati prodaju u periodima kada je manja tražnja, a istovremeno se širi mreža gostiju. Prodaja vaučera uz popust dovodi do povećanja broja poseta pa tako i prometa gostiju u ugostiteljskim objektima. Vaše je da uz to, ponudom, kvalitetom i uslugom zadovoljite goste, jer samo zadovoljni gosti dolaze ponovo.

Prodaja se može unaprediti dostavom jela na kućnu adresu ili radno mesto i to, ako je moguće, besplatno. Usled nedostatka vremena, veće gužve u saobraćaju i broja zaposlenih, nemogućnost napuštanja radnog mesta, dolazi do sve veće potrebe za ovom vrstom usluge. Da bi ova vrsta usluge bila uspešna treba voditi računa o pakovanju, da bude adekvatna kako bi hrana zadržala kvalitat i temperaturu jela do narućioca, da dostava bude pouzdana i tačna, i koje lice vrši dostavu.


Za uvećanje prodaje mnogi ugostiteljski objekti koji imaju sopstvenu kuhinju i raspolažu opremom za pripremanje raznovrsnog jela nude ketering servis. Tako se mogu povećati prihodi i iskoristiti raspoloživi resursi. Ketering podrazumeva pripremanje jela na jednom mestu (restoranska kuhinja), transport do naručioca gde se vrše dodatne pripreme za usluživanje gostiju hranom i pićem. Ketering se radi isljučivo po narudžbini i dogovoru sa naručiocem. Hrana uspešnog keteringa treba biti ukusna, kvalitetna i veoma dekorativna, da bi domaćin i gosti bili zadovoljni. Ketering može biti sa dostavom pića ili bez. Kupac ima mogućnost da angažuje i profesionalno ugostiteljsko osoblje koje će sve to poslužiti, za ketering je poželjno koristiti ovale i tanjire istog oblika, veličine i kvaliteta zbog većvelikog šarenila od raznovrsne hrane. Ketering dostavljači mogu obezbediti i pribor za dekoraciju stola, tehniku za rasvetu  i drugo, prema zahtevu domaćina. Koliki će tim učestvovati zavisi od broja gostiju, da li je to neka konferencija, kućno slavlje, proslava u firmi, razne godišnjice i sl. Dostavljač treba da raspolaže sa celokupnom neophodnom opremom i iventarom kao i sa specijalno higijenski opremljenim vozilom, a osoblje keteringa treba da bude uniformisano. Cena ketering usluge može da se formira po gostu ili po kilogramu hrane, a na cenu može da utiče i dužina trajanja usluge, nivo usluge i posebni zahtevi domaćina. Da bi ova usluga bila što uspešnija ponuda treba da bude raznovrsnija i da uključuje jela za posebne kategorije gostiju npr:  vegetarijanci.

Zadatak i suština svih aktivnosti je da se dovede gost u ugostiteljski objekat, zadrži i da dođe do novih gostiju. Gost ne želi samo prodaju, već da dobije pažnju i da se oseća ugodno.