Prikupljanje informacije o gostima u ugostiteljstvu

  • 25.12.2017
  • SAVETI
Prikupljanje informacije o gostima u ugostiteljstvu

Koliko je važna informacija o gostima za ugostitelja?

Za dobro poslovanje jednog ugostiteljskog objekta, pored mnogo činilaca, u današnjem vremenu kada je sve više ponuda, veliku ulogu ima marketing.

Da bi ste pratili današnjicu, sa brzim tempom života, velikom ponudom i raznim željama potrošača, neophodno je istraživanje tržišta i prikupljanje informacija o potrošaču.
 

Prikupljanje informacija Vam omogućava redovno praćenje aktivnosti u okruženju i pomaže u definisanju poslovnih prioriteta u poboljšanju vašeg posla.


Razvoj i širenje baze podataka o gostima izuzetno je važan proces i sve više postaje dominantno konkurentsko oruđe za uspešnije poslovanje.

Da bi ugostiteljski objekat mogao svoju ponudu bolje prilagoditi potražnji, potrebno je razumeti gosta, šta je to što ga motiviše pri kupovini usluga i proizvoda.
Razvoj mikromarketinga uz pomoć informacionih tehnologija omogućuje nam da pratimo podatke o gostima, i time poboljšamo svoje poslovanje.

Najpopularniji način za direktnu komunikaciju sa gostima je slanje SMS poruka i poruka putem elektronske pošte, mada ne treba zanemariti i Viber kao sredstvo komunikacije.

Da bi ugostiteljski objekat mogao da komunicira sa svojim gostima na ovaj način i dobio željeni efekat, potrebno je da ima adekvatnu bazu podatala sa listom podataka o gostima.

Podaci kojim treba da raspolaže ova lista su:
- ime i prezime gosta,
- broj telefona ili gmail adresa
- pol i godište,
- mesto u kome živi,
- ako je moguće podaci o navikama (omiljeno jelo, učestalost posete restoranima i sl.).

Da bi došli do ovih podataka, tj. da bi se gost odlučio da ostavi svoje podatke i dozvolu da ga kontaktirate, morate osmisliti način.

Najefikasniji način je kada gost ima neku korist od toga.

To može biti formiranje Loyality cluba, u kome oni koji se učlane imaju pravo na određene popuste, ili organizovanje nagradnih igara gde će nagrada biti popust ili besplatna određena ponuda iz menia.