Slobodna muzika - Royalty free music

  • 15.12.2017
  • SAVETI
Slobodna muzika - Royalty free music

U ovom članku želim da se osvrnem na temu Slobodna muzika (Royalty Free Music) koja je odnedavno postala aktuelna kod nas. Ovo je još jedan model koji je odavno postavljen i dobro funkcioniše u svetu.

Ova priča, na temu Slobodna muzika, najviše će zanimati vlasnike ugostiteljskih objekata, obzirom da kod nas taj čuveni muzički dinar finasijski otežava poslovanje kafića, klubova i dr. Pitate se zašto? Zvuči kao paradoks, ali taj isti muzički dinar često podrazumeva sumu od više hiljada dinara, mada ne za sve, obzirom da razni faktori utiču na konačnu sumu naknade. Naravno, ne osuđejem zakonski akt koji štiti prava autora koji su uložili svoj trud, rad pa i novac. Ipak, slobodna muzika donosi mogućnost korišćenja muzike, gotovo uz minimalne trškove, ali i daje šansu neafirmisanim muzičarima da promovišu svoje radove. Korist je na obe strane!

Hajde malo da pojasnim opšti termin Royalty Free Music, u prevodu kod nas - Slobodna muzika i otklonim eventualne nedoumice na ovu temu.

Da li je muzika zaista slobodna?

Termin Slobodna muzika je prevod pojma koji je već odavno poznat u svetu - "Royalty-free music"! On označava muziku za čije korišćenje nosioci autorskog i srodnih prava ne potražuju naknade. Naknada na koje imaju pravo su se odrekli kako bi svoju muziku učinili primamljivijom za javne korisnike i time promovisali svoju muziku.

 

Slobodna muzika označava muziku za čije korišćenje nosioci autorskog i srodnih prava ne potražuju naknade. Ideja je da se izbegne kontrola muzičke industrije nad autorskim delom, a da se pritom omogući njeno slobodno širenje do slušalaca.

 

Slobodna muzika i Stock music

Zašto ovde pominjem Stock music, isključivo zato što postoje neke nedoumice po pitanju toga šta je Stock music, a šta podrazumeva Slobodna muzika.

Stock Music Library je muzička biblioteka koja nudi već pripremljenu i licenciranu muziku, spremnu za korišćenje. Mnogi na internetu polemišu o tome da na tim mestima ne možete naći kvalitetnu muziku. Netačno! Možda u domenu najvećih svetskih hitova, ali sve veće i vodeće ‚‚muzičke berze" - Stock music library, obuhvataju muziku od amaterskih primera, do krajnje profesionalnih muzičkih numera! Ovi Stock-ovi muzike namenjeni su, pre svega, produkciji gde je pravo prerade bespltano, ali kada se muzika producira i plasira na tržište, nije besplatna za javno saopštavanje ili emitovanje, što nije slučaj sa potpuno Slobodnom muzikom.

 

Slobodna muzika nije oslobođena autorskih prava

Mislim da u muzici ne postoji nešto poput fraze „Oslobođeno autorskih prava“ !

Ko god stvori neko muzičko delo – pesmu, melodiju i dr., automatski mu pripadaju sva autorska prava tzv. Copyright.

Sam autor nikada neće reći da možete koristi njegovo delo kako-kad-gde god. Ne, već vam samo daje prava da to njegovo delo koristite za svoje potrebe.Dakle, muzika je u tom slučaju slobodna za korišćenje, ali to je ne čini automatski oslobođenom autorskih prava.

 

Fair Share - nova platforma za slobodnu muziku

Ono što je naročito zanimljivo kada je u pitanju muzika sa ovih prostora, jeste da u Srbiji deluje projekat slobodne muzike pod nazivom Fair share (Фер Шер), gde brojni autori vide mogućnost da nude muzička dela pod uslovima koje sami odrede.

Fair Share nudi najrazličitije usluge u oblasti autorskih i srodnih prava, kako nosiocima tih prava, tako i njihovim korisnicima. Između ostalog, nudi korišćenje  BAZE SLOBODNE MUZIKE koju izgrađuje uz pomoć domaćih i muzičara iz regiona.

U sklopu projekta izgradnje baze slobodne muzike, Fair share emituje i online radijski program čiji sadržaj čini slobodna muzika, a istovremeno su otvoreni i za druge slobodne sadržaje.

Za korisnike koji imaju potrebu za većim „količinama“ slobodne muzike, Fair Share posreduje u prodaji usluga servisa Jamendo - najvećeg svetskog distributera slobodne muzike, omogućujući popust korisnicima ovog servisa. Ugovor se zaključuje online, muzika se downloaduje, sluša sa online radija, dobija na USB memory sticku ili putem set-up boxova, sa specijalnim ponudama za lance poslovnih objekata.

 

U svakom slučaju, projekat je zaživeo na ovim prostorima, a u kom pravcu će da ide, pokazaće vreme, ali i volja stručnih ljudi da istraju u ovom muzičkom poduhvatu. 

 

Dokle god postoji volja, sa obe strane, dotle će i Slobodna muzika dobiti na značaju, ne samo kao pravni akt, već i kao važan aspekt muzičkog života na našim prostorima. Vreme je da se neke stvari menjaju na bolje, pa čak i u vidu promocije neafirmisanih umetnika, čiji radovi zavređuju našu pažnju. Mislim da ne postoje bolja mesta za promociju muzike od kafića, klubova i drugih ugostiteljskih objekata, za koje je muzika i te kako važan aspekt uspešnog poslovanja.

Važno je da se svi slože i rade jedni u korist drugih. Zar ceo svet ne funkcioniše na taj način! 

I za kraj da napomenem!

Svi koji se odluče da pređu na tzv. Slobodnu muziku u obavezi su da obaveste SOKOJ o tome i prođu proceduru vezanu za prelazak privrednog subjekta ili preduzetnika na Fair Share.

Obaveštenje SOKOJ-a da ste prešli na Fair Share je procedura koju je neophodno ispoštovati da bi se demonstrirala savesnost u poslovanju i utvrdila odbrana od eventualnih zahteva SOKOJ-a. Sve detalje na ovu temu pronaći će te na sajtu Fair share-a.