Ventilacija u ugostiteljskom objektu

  • 06.12.2017
  • SAVETI
Ventilacija u ugostiteljskom objektu

Ventilacija se najviše koristi u kuhinjama za prikupljanje, usisavanje i filtriranje  pare nastale u procesu pripremanja hrane. Sprečava njihovo širenje po  ostalim delovima objekta. Prilikom tehničke obrade hrana oslobađa isparenja, mirise i razne gasove koji negativno utiču na kvalitet unutrašnjeg vazduha i samim tim na konfor boravka u tim prostorijama. Ventilacioni sistem je zbog toga veoma važan deo svake profesionalne kuhinje i neophodno ga je pravilno isprojektovati i redovno održavati.
Elementi koji čine kuhinjsku ventilaciju:

- napa
- filteri nape
- kanali (horizontalni i vertikalni)
- ventilacija
- pp klapne
- filter sekcije

Sistem kuhinjske ventilacije je specifičan i nosi mnogo više rizika od klasičnog sistema za izmenu vazduha u prostoriji. Zbog toga je neophodno da se ovaj sistem čisti u kraćem intervalu.
Razlozi zbog kojih je neophodno redovno održavanje ovog sistema ventilacije su:

- protivpožarna zaštita
- zaštita zdravlja
- zaštita životne sredine
- zaštita uređaja
- kvalitet unutrašnjeg vazduha

Isparenja koja se oslobađaju u procesu pripremanja hrane ljudi doživljavaju samo kao iritantnu atmosferu, međutim istraživanja su otkrila da ta isparenja mogu biti vrlo opasna za zdravlje jer sadrže opasne hemikalije  od kojih su neke i kancerogene.
Najveći rizik je svakako izbijanje požara. Nataložena masnoća u sistemu ventilacije je lako zapaljiva i ako požar bukne u jednom delu ventilacije vrlo brzo se može proširiti  na ceo sistem i ostale delove objekta, zbog čega je neophodno preventivno delovati, a mere za prevenciju su:

- odmašćivanje sistema za ventilaciju
- filteri za eliminaciju masnoće
- edukacija
- kontrola

Redovnim odmašćivanjem sistema ventilacije od strane stručnih i ovlašćenih lica smanjuje se rizik od izbijanja požara .
Odmašćivanje sistema kuhinjske ventilacije se sprovodi različitim metodama:

- mehaničko čišćenje
- hemijsko pranje
- mašinsko čišćenje

U zavisnosti od sistema i količine naslaga ove se metode mogu kombinovati da bi se postigla maksimalna efikasnost. Mašinsko čišćenje je najsavremeniji metod odmašćivanja.Najveća prednost ovog načina odmašćivanja je njegova prilagodljivost svakom ventilacionom kanalu bez obzira  na model i dimenzije poprečnog preseka. Kod ovakvog čišćenja kanali se ne moraju demontirati. U sistem se ubacuje uređaj opremljen četkama i strugačima dok operater kontroliše brzinu i smer obrtaja kao i količinu hemije koja se ubrizgava u kanal. Prednost novih tehnologija je u tome što se na kraju efekat odmašćivanja može ispratiti kamerom.

Edukacija je važan deo prevencije od požara. Protivpožarna zaštita  se često bavi umanjivanjem negativnih efekata nakon izbijanja požara. Malo je mera za redovno održavanje sistema kuhinjske ventilacije koje sprečavaju izbijanje požara. Zbog toga su zakonodavci prepoznali neophodnost održavanja kuhinjske ventilacije. Ventilacione sisteme u kuhinjama neophodno je odmašćivati od strane ovlašćenog lica minimum jednom u devedeset dana, a u mnogim slučajevima ovu uslugu neophodno je češće ponoviti u zavisnosti od kapaciteta kuhinje. Nakon izvršenog čišćenja izvođač je u obavezi  da izda Zapisnik o izvršenim uslugama, jer pri redovnom pregledu ugostiteljskog objekta od strane inspekcijske službe pored uvida u stanje sistema mogu Vam zatražiti i zapisnik kao potvrdu za urađeni posao čišćenja ventilacionog sistema.