Američka klasifikacija restorana

  • 12.02.2018
  • TRENDOVI
Američka klasifikacija restorana

Prvi vodič za rangiranje i klasifikaciju restorana u Americi, 1989. godine izdalo je Američko udruženje automobilista (AAA).

Ovo udruženje ocenjuje restorane u SAD, Kanadi, Meksiku i Karibima koristeći dijamant kao simbol. Najluksuzniji restorani imaju pet dijamanata.
Za dobijanje dijamanata, svaki ugostiteljski objekat treba da ispuni 12 minimalnih zahteva AAA:

- da su priprema i usluživanje hrane primarna delatnost;
- da je objekat otvoren i spreman da primi širu javnost;
- da je objekat dobro održavan i čist;
- da je uprava spremna da pruži neophodne informacije na zahtev AAA;
- da uprava i osoblje prijatno i uredno izgledaju;
- da uprava posluje na etičan i profesionalan način;
- da se uprava i osoblje odnose odgovorno prema gostima i da su posvećeni;
- da je uprava voljna da reši žalbe gostiju;
- da je objekat lociran na lako dostupnoj i dobroj lokaciji;
- da objekat posluje u skladu sa važećim zakonima i pravilima;
- da je sva hrana koja se nudi zdravstveno bezbedna i odgovarajuće uskladištena, i
- da su toaleti u javnim zgradama zaključani po kabinama, ili da imaju zajednički ključ od ulaznih vrata.

Proces ocenjivanja se sastoji od tri dela: ispunjavanje minimalnih zahteva, objektivno rangiranje na osnovu vodiča i subjektivno rangiranje na osnovu individualnog iskustva, a proces potvrde se sastoji od apliciranja, upućivanja i medijskog istraživanja. Kada dođe do procene da restoran može da se kvalifikuje turistički inspektor AAA, anonimno posećuje restoran. U poseti restoranu on primenjuje set vodiča koji predstavljaju objektivni kriterijum za vrednovanje, ali i daje svoje subjektivno mišljenje o radu restorana.
Ocenjivanje uključuje ocenu elemenata kvaliteta: hrane, usluge i ambijenta.
Hrana i usluga se smatraju podjednako važnim, dok nešto manje značaja se daje na ambijent i dekor, ali to ne isključuje da svi moraju biti čisti, udobni i dobro održavani. Higijena od strane turističkog inspektora se ocenjuje kao odlična, dobra i prihvatljiva. Svako ocenjivanje mora biti bazirano na uslovima koji postoje u trenutku ocene.

Restorani sa jednim dijamantom moraju zadovoljiti osnovne uslove u pogledu upravljanja, sprovođenje higijenskih mera i sveukupnog kvaliteta. Ponuda dobro poznate hrane po pristupačnim cenama je primarni cilj. To su uglavnom jela sa roštilja, piletine, paste i pice. Usluga može biti ograničena i ponekad su to restorani sa samousluživanjem.

Nešto bolji su restorani sa dva dijamanta. Posvećuje se veća pažnja prezentaciji hrane, a ponudu čine jela od poznatih namernica po razumnoj ceni. Često su ovi restorani tematski, sa ograničenom uslugom zbog manjeg specijalizovanog osoblja.

Restorani sa tri dijamanta raspolažu osobljem u dovoljnom broju i stručnim šefom kuhinje. Jelovnik je stručno osmišljen a čine ga tradicionalna jela kao i jela koja su poslednji trend u ishrani. Nudi se i šira ponuda alkoholnih i bezalkoholnih pića.
Imaju profesionalnog menadžera koji vodi poslovanje u sali i stara se da osoblje bude efikasno. Ovi restorani imaju sistem rezervacije, ličnu asistenciju kod dodatih zahteva gosta. Opremljenost ovih restorana je na dobrom nivou. Nameštaj je udoban, funkcionalan i stilski.

Za goste koji traže posebne gastronomske usluge su restorani sa četiri dijamanta. Osoblje ovog restorana je edukovano, stručno i dobro utrenirano da vlada posebnim veštinama u cilju udovoljavanja gostima. Izrada jelovnika je kompleksna i veoma kreativna. Osoblje maštovito prezentuje hranu, ističući njen kvalitet i svežinu. Uslužno osoblje nastoji da prevaziđe očekivanja gosta. Ambijent je sofisticiran sa usklađnim i udobnim nameštajem, izrađenim od materijala vrhunskog kvaliteta, te ostavlja utisak ekskluzivnosti.

Restorani sa pet dijamanata su restorani koji pružaju svetsko iskustvo. Perfektno osmišljeni jelovnici od jela, najfinijih i najkvalitetnijih namernica. Za prezentaciju jela koriste se tehnike koje su izuzetno maštovite i ekskluzivne. Svi sastojici su jedinstveni za svako jelo, a iznose se savršeno dizajnirani na tanjiru. Kombinacija tehnike serviranja i sastojaka je odraz vrhunskih kuvara. Koriste sveže, lokalno gajene i organske namernice u kombinaciji sa egzotičnim. Neka standardna jela se menjaju na dnevnoj i nedeljnoj bazi. Uslužno osoblje je edukovano i perfektno trenirano, što za posledicu ima uslugu koja prevazilazi očekivanja gosta. Restoran je opremljen luksuznim nameštajem, za najveći nivo konfora, a inventar i oprema su izrađeni od najboljih materijala. Stoljnaci i nadstoljnaci su izrađeni od prirodnih materijala, a higijena je besprekorna, kako u restoranu tako i u celom objektu.
Pri odlasku gost dobija simbolični poklon za put kao čokoladu, bombonjeru, predmet domaće radinosti i sl.

Izvor teksta: Autor dr Snježana Gagić - Servis hrane i pića