Vinska kultura

  • 06.12.2017
  • TRENDOVI
Vinska kultura

Živimo u 21. veki i ukoliko ste zainteresovani za vino,  neophodna je vinska kultura.

Enofilija ili vinska kultura je potreba i jedni put spoznaje kvaliteta i verifikovanje istog na tržištu.

Znači, oplemenjivanje, usavršavanje, pospešivanje kulture potrošača vina, spoznaje vina, kao i sam odnos prema ovo piću kako kažu, Bogova. Vinskom kulturom se edukuju potrošači kako bi lakše uspeli da prepoznaju razne kvalitet, da lakše odaberu ono što vredi. Tako, budu spremni da probaju nešto i inovativno, ali svakako kvalitetno. Dozvole sebi da izdvoje i više novca, zarad viših kategorija kvaliteta koji se izdvajaju svojom posebnošću.

Poznato je da potrošnja vina uglavnom vezana za proizvodnju. To znači, da su veliki proizvođači upravo i najveći potrošači.

Da bi ste postigli željene rezultate potrebno je raditi postepeno i temeljno. Vinska kultura se stiče vremenom, podrazumeva znanje o vinu uopšte na našim prostorima, o samoj  vinovoj lozi, poznavanje proizvodnje, podele vina po boji,  poznavanje zdravstveni aspekat uživanja vina, slaganje vina sa hranom, usluživanje vina, poznavanje vokabulara.

Da bi ste dobro razvili vinsku kulturu prvenstveno treba organiovati kurseve ili savetovanje ugositeljskih radnika, kako bi osvežili ranije stečeno znanje i usvojili novo.

Takođe bi trebalo edukovati i građane koji su zainteresovani za to.

Kao i organizovanje turističkih putovanja našim vinskim putevima.

Postoji još veliki niz kako bi se mogla proširiti vinska kultura, od brošura, otvaranje vinoteka sa stručnom ponudom, promocije novih vina po raznim sajmovima i manifestacijama, razne vrste takmičenja, preko formiranja akademije vina koje bi organizovale deo ovih aktivnosti ili kordinirale njihovim radom itd.

Zato se na vinskoj kulturi mora raditi permanentno.