Da li godina berbe utiče na kvalitet vina?

  • 06.12.2017
  • ZANIMLJIVOSTI
Da li godina berbe utiče na kvalitet vina?

Kada se govori o vinu neizbežna tema je godina berbe, koja je godina bolja. Stručnjaci koji se time bave povezuju godinu berbe sa kvalitetom. Iako su po enolozima zadnje četiri godine bile jako dobre ipak imamo i srednja i lošije kvalitetna vina. Jedno je sigurno, a to je da različite sorte grožđa određuje region. Ni u jednoj zemlji ne postoje dve regije sa istim vremenskim prilikama, što znači da nema jasno određene loše, a ni savršene godine berbe grožđa. Na dobar kvalitet vina kao i na njegove nedostatke a to su visok stepen alkohola, neodgovarajući sadržaj tinina i loš procenat kiselosti najviše utiču klimatski uslovi i sorte grožđa. Kod jednoličnih klimatskih uslova koje imaju Argentina i Australija, grožđe dobija jednaku pogodnost, za razliku od naše zemlje gde je promenjiva klima koja znatno utiče na vinograde.
Grožđe zahteva manje vode a mnogo više toplote i sunca. To je kultura koja se bori za život zbog čega se dobro prilagođava prirodnim okolnostima. Ukoliko mora da se bori cele godine, svi kvalitetni sastojci biće koncentrisani u zrnu koja su najbitnija za vino. Vremenske prilike u jesen dosta utiču na kvalitet berbe jer ako je u to vreme idealna mikroklima lakše se odstranjuju uzročnici raznih bolesti.
Zrno najviše odlučuje kakva će biti berba te godine. Ako je zrno odlično u proizvodnji vina se ne mora previše intervenisati.
Ostali faktori koji su podjednako važni za proizvodnju vina su:
- ekološki faktor
- zemljište
- sorta grožđa
- tehnologija
- čovek, vinar (odgovoran za kvalitet roda i vina)
Najbolja berba pruža priliku za proizvodnju vrhunskih vina te se vinari moraju služiti raznim sredstvima da odstrane pretnje koje utiču na gubitak kvaliteta.
Na poboljšanju sastojaka u zrnu igra ulogu rezanje, kontrola prinosa i opterećenje čokota.
Predmet dileme vinara oko kojeg se sukobljavaju stare i mlade škole je tačno određivanje vremena berbe, koja se vrši na osnovu analitičkih podataka. Kod nekih sorti se ne odlučuje samo o danu, nego čak i o dobu dana u kome će se vršiti berba.
Godina berbe je pitanje prestiža u zemljama zapadne Evrope. Danas skoro da ne postoje loše godine za berbu već samo loš vinar ili manjak vina. U proseku svakih deset godina dobijaju se odlične karakteristike grožđa a samim tim i jedinstvena vina.