Zanimljivosti o rakiji

  • 06.12.2017
  • ZANIMLJIVOSTI
Zanimljivosti o rakiji

Što za Balkan znači rakija to je za engleza džin, za nemca šnapsa, a za ruse votka.

Reč rakija al-rak je arapskog porekla i u slobodnom prevodu znači znoj. Mada, rakiju još nazivaju i vatrenom vodom.

U naše krajeve je stigla sa Turcima u 14. ili 15. veku i postaje nacionalnlno piće. Rakija se danas proizvodi u mnogim zemljama širom sveta. Jačina rakije određuje se po količini alkohola koji se izražava u zapreminskim delovima % vol.  što označava broj litara čistog etanola koji se nalazi u 100l alkoholnog pića.

Bez obzira o kojoj rakiji je reč, svaka pronađe svog konzumenta.

Zato je bitno napomenuti da postoje dve vrste rakija, a to su:

1. Obična (meka), dobija se posle prve destilacije i sadrži manji procenat alkohola.

2. Prepečenica (ljuta), dobija se destilacijom meke ili obične rakije. Ima više stepeni ili gradi.

Ukoliko destilišete i dalje rakiju, dobićete proizvod koja sadrži čak i 45 % alkohola.

Rakija se može proizvoditi od svih voćnih vrsta koje sadrže šećer, iz kojeg u toku procesa fermentacije može nastati alkohol.

U zavisnosti od sirovina od kojih se proizvodi rakiije se dele na:

1. Rakije od voća

2. Rakije od grožđa,

3. Rakije od šumskih plodova,

4. Rakije od žitarica,

5. Rakije od ostalih poljoprivrednih sirovina

 Rakije od voća:

1. Rakije od koštičavog voća: šljive- šljivovica, kajsije- kajsijevača, breskve, višnje-višljevača, trešnje.

2. Rakije od jabučastog voća: jabuke-jabukovača, kruške-viljamovka, dunje- dunjovača

3. Rakije od jagodastog voća: jagode,     maline,     kupine, ribizle, ogrozda, borovnice,  itd.

4. Rakije od bobičastog voća: maginja I dr.

 Rakije od grožđa:

1. Vinjak

2. Lozovača

3. Vinovica

4. Komovica

5. Drožđenka

6. Brandy

7. Rakija od suvog grožđa

Rakije od šumskih plodova (Specijalne rakije):

1. Travarica

2. Klekovača

3. Lincura

4. Anisonka

5. Mastika

6. Kimovača

7. Ostale specijalne rakije

Rakije od žitarica:

1.Viski

2. Korn

3. Dopelkorn

Rakije od ostalih poljoprivrednih sirovina:

1.Rum

2. Arak

3. Tekila

Prema istraživanju ovo je 10 najboljih rakija u Srbiji:

1. Šljivovica

2. Loza

3. Komovica

4. Kajsija

5. Viljamovka

6. Dunjevača

7. Višnjevača

8. Klekovača

9. Orahovača

10. Medovača

Možda se na ovoj listi nije našla po vama najbolja rakija, ali ukusi su različiti i o njima ne treba raspravljati.

Bez obzira koju sirovinu koristili na sam proces proizvodnje utiče i niz drugih faktora, kao sto je: momenat berbe plodova, sorta, način prerade sirovine, izvodjenje alkoholne fermentacije, momenat destilacije prevrelog voćnog kljuka, način destilacije itd.

Tehnološki proces dobijanja rakije sadrži sledeće faze:

1. Priprema sirovine za proizvodnju podrazumeva berbu, pranje, sitnjenje ili mrvljenje plodova.

2. Priprema komine za vrenje

3. Alkoholna fermentacija komine-alkoholno vrenje

4. Destilacija

5. Sazrevanje ili odležavanje rakije